Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Szkolenia bezpłatne

Każdy serwis zaraz po zakupie testera KTS, diagnoskopu FSA, urządzenia do geometrii FWA lub testera wtryskiwaczy EPS-205 jest szkolony z podstawowych funkcji tych urządzeń. Jednak wiele pytań szczegółowych rodzi się bowiem dopiero podczas praktycznego wykorzystywania urządzeń.

W ramach szkoleń organizowanych dla posiadaczy nowych urządzeń diagnostycznych Bosch firma Robert Bosch oferuje bezpłatnie sześć typów szkoleń. Oferta jest skierowana do użytkowników, którzy w ciągu sześciu miesięcy od daty zakupu urządzenia przystąpią do szkolenia.

KTS Truck

nowość
1 dzień
100% teorii

05.03.2018

KTS 540/560/570/590

1 dzień
100% teorii

06.02.2018

12.03.2018

11.05.2018

03.07.2018

 

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.

 


 

 

FSA 740/750/760

1 dzień
10% teorii
90% praktyki

18.06.2018

 

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.

Prezentacja EPS-708/EPS-205/narzędzia III etapu

1 dzień
100% praktyki

28.05.2018

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.

FWA CCD i 3D - urządzenie do geometrii

1 dzień
50% teorii
50% praktyki

26.03.2018

25.06.2018

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.

Rozpatrywanie reklamacji akumulatorów

1 dzień
20% teorii
80% praktyki

10.05.2018

 

 

 

Szkolenie tylko dla pracowników dystrybutorów rozpatrujących reklamacje akumulatorów firmy Bosch