Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Szkolenia miękkie dedykowane dla sieci Bosch Car Service i AutoCrew

 

 

NAZWA

 

 

OBSŁUGA KLIENTA

 

 

ODBIORCY

SZKOLENIA

 • Doradca serwisowy (pracownik POK),

 

 •  

PROWADZĄCY

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

 

TERMIN I MIEJSCE
SZKOLENIA

17.09.2018 – Poznań

24.09.2018 – Warszawa

 

 

CZAS

TRWANIA

 

ZAKRES

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Telefoniczne uzgodnienie wizyty,
 • Przyjęcie zlecenia do serwisu,
 • Planowanie pracy serwisu – rola dorady serwisowego,
 • Usługa serwisowa – zarządzanie zespołem mechaników,
 • Rozliczenie usługi,
 • Wydanie pojazdu z serwisu,
 • Badanie posprzedażowe – Klient zadowolony czy nie.

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o standard SQT

- Kryteria oceny i wskazówki do oceny serwisu

zgodnie z Testem Tajemniczego Klienta

 

 

KOSZTY

UCZESTNIKA

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych:

700,00 zł BRUTTO

Udział drugiego uczestnika 200,00zł BRUTTO

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku

nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni

robocze przed planowanym terminem szkolenia.

 

Dodatkowo każdy uczestnik ponosi we własnym

zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

 

KOSZTY

ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób biorących udział
 • w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów
 • szkoleniowych,
 

 

NAZWA

TECHNIKI HANDLOWE

 

 

ODBIORCY

SZKOLENIA

 • Doradca serwisowy (pracownik POK),

 

 

PROWADZĄCY

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

 

TERMIN I MIEJSCE
SZKOLENIA

15.10.2018 – Poznań

22.10.2018 – Warszawa

 

 

CZAS

TRWANIA

 

ZAKRES

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży,
 • Typologia klienta - dopasowanie komunikatu do typu klienta,
 • Badanie potrzeb Klienta,
 • Domykanie sprzedaży,
 • Skuteczne techniki handlowe,
 • Trudne sytuacje w procesie sprzedaży
 • (praca z trudnym klientem),

 

Warsztaty szkoleniowe stanowią rozwinięcie szkolenia

Obsługa Klienta o dodatkową prezentację skutecznych

technik handlowych stanowiących podstawę

dla realizacji planów sprzedażowych w procesie

obsługi Klienta serwisu z wykorzystaniem posiadanego

potencjału.

 

 

KOSZTY

UCZESTNIKA

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych:

700,00 zł BRUTTO

Udział drugiego uczestnika 200,00zł BRUTTO

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku

nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni

robocze przed planowanym terminem szkolenia.

 

Dodatkowo każdy uczestnik ponosi we własnym

zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

 

KOSZTY

ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób biorących udział
 • w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych,
 

 

 

NAZWA

 

SKUTECZNA REALIZACJA ZLECENIA SERWISOWEGO

 

 

ODBIORCY

SZKOLENIA

 • Doradca serwisowy oraz jako uzupełnienie zespołu
 • Mistrz serwisu (jeżeli serwis posiada)

 

 •  

PROWADZĄCY

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

 

TERMIN I MIEJSCE
SZKOLENIA

19.11.2018 – Warszawa

23.11.2018 - Poznań

 

 

CZAS

TRWANIA

 

ZAKRES

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Obowiązki i uprawnienia w zespole pracowników serwisu
 • ich rola i znaczenie,
 • Rola Klienta w skutecznej realizacji zlecenia
 • serwisowego,
 • Cykl życia zlecenia serwisowego – etapy realizacji,
 • Komunikacja – obieg dokumentów i informacji serwisowych
 • Komunikacja w zespole pracowników serwisu,
 • przeszkody i bariery, nieporozumienie, nauczyć się mówić.
 • Techniki komunikacji – kiedy i jak ze sobą rozmawiać
 • w procesie obsługi zlecenia,
 • Narzędzia wspomagające proces realizacji zlecenia,

 

Warsztaty szkoleniowe stanowią rozwinięcie szkolenia

Obsługa Klienta o dodatkową prezentację skutecznych

technik stanowiących podstawę dla

skutecznej realizacji zleceń w procesie obsługi Klienta.

 

 

KOSZTY

UCZESTNIKA

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych:

700,00 zł BRUTTO

Udział drugiego uczestnika 200,00zł BRUTTO

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku

nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni

robocze przed planowanym terminem szkolenia.

 

Dodatkowo każdy uczestnik ponosi we własnym

zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

 

KOSZTY

ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób biorących udział
 • w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych,
 

 

NAZWA

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU

 

 

ODBIORCY

SZKOLENIA

 • Właściciel/ Manager,

 

 

PROWADZĄCY

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

 

TERMIN I MIEJSCE
SZKOLENIA

03.12.2018 – Warszawa

07.12.2018 – Poznań

 

 

CZAS

TRWANIA

 

ZAKRES

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Definiowanie potencjału serwisu,
 • Planowanie pracy serwisu,
 • Monitorowanie pracy serwisu – wskaźniki ilościowe
 • i jakościowe:
  • wskaźniki związane z pracownikami,
  • wskaźniki związane z Klientem,
  • wskaźniki związane z pojazdem,
  • wskaźniki związane z serwisem,
  • wskaźniki związane z magazynem.

 

W trakcie szkolenie zaprezentowane zostaną metody

i techniki monitorowania pracy serwisu sposoby

ich monitorowania jak również interpretacja osiąganych

wyników.

 

 

KOSZTY

UCZESTNIKA

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych:

700,00 zł BRUTTO

Udział drugiego uczestnika 200,00zł BRUTTO

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku

nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni

robocze przed planowanym terminem szkolenia.

 

Dodatkowo każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie

koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

 

KOSZTY

ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób biorących udział
 • w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych,
 
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

  
  
  

Brak szkoleń w tej grupie.