Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Szkolenia miękkie dedykowane dla sieci Bosch Car Service i AutoCrew

WYNAGRADZANIE I MOTYWACJA

nowość
1 dzień
100% praktyki

 

NAZWA

 

WYNAGRADZANIE I MOTYWACJA


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właściciel/ Manager

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

04.06.2018 – Poznań

06.06.2018 - Warszawa

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (4h prezentacja + 3h warsztaty/ wymiana doświadczeń)

 

 • Wynagradzanie jest motywowaniem,
 • Rynek pracy a wpływ na wynagrodzenia pracowników,
 • Zalety i wady systemów wynagradzania,
 • Błędy w systemach motywacyjnych,
 • Jak zbudować skuteczny system wynagradzania,

Część warsztatowa

 • Wymiana doświadczeń – ocena systemów motywacji i wynagradzania uczestników warsztatów.

 

Warsztaty szkoleniowe maja charakter pozyskania wiedzy dotyczącej zasad i metod budowania systemów wynagradzania i motywacji pracowników oraz oceny własnych rozwiązań w ramach wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia.

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

SKUTECZNA REALIZACJA ZLECENIA SERWISOWEGO

nowość
1 dzień
100% praktyki

 

NAZWA

 

SKUTECZNA REALIZACJA ZLECENIA SERWISOWEGO


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy oraz jako uzupełnienie zespołu Mistrz serwisu (jeżeli serwis posiada)

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

17.05.2018 – Warszawa

18.05.2018 - Poznań

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Obowiązki i uprawnienia w zespole pracowników serwisu ich rola i znaczenie,
 • Rola Klienta w skutecznej realizacji zlecenia serwisowego,
 • Cykl życia zlecenia serwisowego – etapy realizacji,
 • Komunikacja – obieg dokumentów i informacji serwisowych
 • Komunikacja w zespole pracowników serwisu, przeszkody i bariery, nieporozumienie, nauczyć się mówić.
 • Techniki komunikacji – kiedy i jak ze sobą rozmawiać w procesie obsługi zlecenia,
 • Narzędzia wspomagające proces realizacji zlecenia,

 

Warsztaty szkoleniowe stanowią rozwinięcie szkolenia Obsługa Klienta o dodatkową prezentację skutecznych technik stanowiących podstawę dla skutecznej realizacji zleceń w procesie obsługi Klienta.

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

OBSŁUGA KLIENTA

1 dzień
100% praktyki

 

NAZWA

 

OBSŁUGA KLIENTA


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

19.03.2018 – Warszawa

20.03.2018 – Poznań

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Telefoniczne uzgodnienie wizyty,
 • Przyjęcie zlecenia do serwisu,
 • Planowanie pracy serwisu – rola dorady serwisowego,
 • Usługa serwisowa – zarządzanie zespołem mechaników,
 • Rozliczenie usługi,
 • Wydanie pojazdu z serwisu,
 • Badanie posprzedażowe – Klient zadowolony czy nie.

 

Szkolenie realizowane jest w oparciu o standard SQT - Kryteria oceny i wskazówki do oceny serwisu zgodnie z Testem Tajemniczego Klienta

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

TECHNIKI HANDLOWE

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

TECHNIKI HANDLOWE


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Doradca serwisowy (pracownik POK)

 

PROWADZĄCY

 

Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

12.04.2018 – Warszawa

13.04.2018 – Poznań

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1- dniowe (7h/dzień)

 

 • Rola komunikacji w procesie sprzedaży,
 • Typologia klienta - dopasowanie komunikatu do typu klienta,
 • Badanie potrzeb Klienta,
 • Domykanie sprzedaży,
 • Skuteczne techniki handlowe,
 • Trudne sytuacje w procesie sprzedaży (praca z trudnym klientem),

Warsztaty szkoleniowe stanowią rozwinięcie szkolenia obsługa Klienta o dodatkową prezentację skutecznych technik handlowych stanowiących podstawę dla realizacji planów sprzedażowych w procesie obsługi Klienta serwisu z wykorzystaniem posiadanego potencjału.

 

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 48h przed szkoleniem.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU

1 dzień
100% teorii

 

NAZWA

 

PLANOWANIE I MONITOROWANIE PRACY SERWISU


Na wszystkie szkolenia miękkie prosimy zapisywać się do:

 

Pan Arkadiusz Tołoczko

na adres mailowy: arkadiusz.toloczko@wgds.pl

Telefon: +48 602 275 842

 

Zgłoszenia wysyłane poprzez formularz rejestracyjny nie będą rozpatrywane.

 

ODBIORCA
SZKOLENIA

 

Szkolenie dedykowane jest do pracowników:

 • Właściciel / Manager

 

PROWADZĄCY

 

Robert Kałek
Arkadiusz Tołoczko

arkadiusz.toloczko@wgds.pl

+48 602 275 842

 

TERMIN
I MIEJSCE
SZKOLENIA

 

23.04.2018 - Warszawa
24.04.2018 - Poznań

 

 

CZAS
TRWANIA

ZAKRES

 

Szkolenie 1-dniowe (7h/dzień)

 1. Definiowanie potencjału serwisu,
 2. Planowanie pracy serwisu,
 3. Monitorowanie pracy serwisu - wskaźniki ilościowe i jakościowe:
 • wskaźniki związane z pracownikami,
 • wskaźniki związane z Klientem,
 • wskaźniki związane z pojazdem,
 • wskaźniki związane z serwisem,
 • wskaźniki związane z magazynem.

W trakcie szkolenia zaprezentowane zostaną metody i techniki monitorowania pracy serwisu, sposoby ich monitorowania, jak również interpretacja osiąganych wyników.

 

KOSZTY
UCZESTNIKA

 

Udział jednego uczestnika w warsztatach szkoleniowych: 700 PLN brutto.

Udział drugiego uczestnika to 200 PLN brutto.

Serwis zostanie obciążony opłatą w przypadku nieobecności, która nie została zgłoszona na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia.

Dodatkowo, każdy uczestnik ponosi we własnym zakresie koszty:

 • dojazdu na warsztaty szkoleniowe,
 • ewentualnego zakwaterowania.

 

KOSZTY
ORGANIZATORA

WGDS

 • materiały szkoleniowe dla uczestników warsztatów,
 • certyfikat uczestnictwa dla osób bioracych udział w warsztatach,
 • serwis kawowy dla każdego uczestnika warsztatów,
 • obiad dla każdego uczestnika warsztatów szkoleniowych.