Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Komfort i układy bezpieczeństwa

  

Seminarium - Nowości w układach komfortu i bezpieczeństwa

nowość
1 dzień
80% teorii
20% praktyki

10.07.2018

Cena: 500 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • oświetlenie LED – urządzenie HTD 8xx
 • czujniki ciśnienia w ogumieniu – urządzenie TPA200
 • transmisja cyfrowa FlexRay
 • klimatyzacja – nowy czynnik chłodniczy R1234yf
 • układy ESP w nowoczesnych samochodach

Część praktyczna:

 • diagnostyka na samochodach szkoleniowych

Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200

2 dni
50% teorii
50% praktyki

26-27.04.2018

10-11.10.2018

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa oświetlenia ksenonowego
 • środki bezpieczeństwa przy obsłudze oświetlenia ksenonowego
 • układy regulacji zasięgu świateł LWR oraz czyszczenia szkieł reflektorów
 • funkcje sterownika Master i Slave w układach Litronic 4.X
 • rozwiązania układów Bilitronic dla reflektorów projekcyjnych i refleksyjnych
 • oświetlenie LED
 • adaptacyjny system oświetleniowy
 • inspekcje serwisowe oraz możliwości ich obsługi urządzeniem KTS lub elementami obsługi dostępnymi w samochodzie, czujniki jakości oraz poziomu oleju
 • bezpośredni układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu
 • pośredni układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu
 • zastosowanie urządzenia TPA 200 do obsługi czujników ciśnienia w ogumieniu

 

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów oświetlenia ksenonowego
 • wyszukiwanie usterek w układach oświetlenia ksenonowego
 • sprawdzenie ustawienia świateł ksenonowych oraz LED urządzeniem do ustawiania świateł z zastosowaniem specjalistycznego programu urządzenia KTS
 • ustawianie parametrów inspekcji serwisowej na wybranych pojazdach z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • diagnozowanie oraz adaptacja układów monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układy klimatyzacji

2 dni
50% teorii
50% praktyki

12-13.04.2018

17-18.10.2018

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa układów automatycznego ogrzewania i klimatyzacji
 • zasady bezpieczeństwa przy obsłudze układów klimatyzacji
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z zaworem rozprężnym
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z dławikiem
 • budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy
 • cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej
 • czujniki temperatury, nasłonecznienia, wilgotności, zanieczyszczeń powietrza etc.
 • nowy czynnik chłodniczy R1234yf
 • obsługa układów klimatyzacji w samochodach elektrycznych i hybrydowych

Część praktyczna:

 • obsługa układów klimatyzacji przy użyciu urządzenia ACSxxx
 • sprawdzenie sprawności układu klimatyzacji poprzez pomiar ciśnień po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia
 • sprawdzenie szczelności układu przy próbie podciśnieniowej, nadciśnieniowej
 • diagnostyka automatycznej klimatyzacji z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej z wykorzystaniem urządzenia KTS i FSA
 • wyszukiwanie usterek w układzie automatycznej klimatyzacji

Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki

2 dni
50% teorii
50% praktyki

02-03.07.2018

05-06.09.2018

04-05.10.2018

 

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

 

Część teoretyczna:

 • powiązanie systemów w samochodach magistralą danych CAN
 • topologia sieci
 • funkcja Gateway i jej fizyczne umiejscowienie w pojeździe
 • wymagania stawiane systemom przenoszenia danych
 • odmiany transmisji CAN
 • adresowanie danych
 • ramka wiadomości, ramka błędów
 • błędy transmisji
 • arbitraż
 • sprzężenie magistrali danych
 • transmisja cyfrowa LIN
 • transmisja cyfrowa MOST
 • transmisja cyfrowa Byteflight
 • transmisja cyfrowa FlexRay
 • technika pomiarowa dla układów transmisji cyfrowej CAN i LIN
 • funkcje sterowników centralnej elektroniki
 • układy komfortu w nowoczesnych pojazdach posiadających układy centralnej elektroniki

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów transmisji cyfrowej na wybranych samochodach
 • pomiary oscyloskopowe transmisji szeregowej CAN i LIN z wykorzystaniem urządzenia FSA
 • wyszukiwanie usterek w układach transmisji cyfrowej
 • kompleksowa diagnostyka wszystkich układów powiązanych transmisją cyfrową
 • diagnozowanie układów centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • wyszukiwanie usterek w układach centralnej elektroniki
 • kodowanie sterowników centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS

Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektr. hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych

2 dni
50% teorii
50% praktyki

16-17.05.2018

17-18.09.2018

10-11.12.2018

Cena: 1000 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ABS firmy Bosch
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ASR
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej przy użyciu oscyloskopu
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ESP firmy Bosch
 • wspomaganie nagłego hamowania BAS
 • inicjalizacja czujnika położenia kierownicy z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • powiązanie układów ESP z innymi systemami w samochodach 
 • procedura wymiany płynu hamulcowego w samochodzie z układem ESP
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrohydraulicznego układu hamulcowego SBC
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrycznych hamulców postojowych APB
 • procedura wymiany klocków hamulcowych w samochodzie z elektrycznym hamulcem postojowym
 • elektrohydrauliczne i elektryczne wspomaganie układów kierowniczych

Część praktyczna:

 • diagnostyka na samochodach szkoleniowych z wykorzystaniem urządzenia KTS i FSA

 

Adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu

nowość
1 dzień
50% teorii
50% praktyki

29.10.2018

 

Cena: 500 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • przegląd systemów wspomagania kierowcy
 • budowa układów adaptacyjnego tempomatu ACC
 • asystent pasa ruchu oraz inne systemy bazujące na informacji z kamer 
 • procedury diagnostyczne dla układów ACC oraz kamer

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów ACC oraz kamer
 • wyszukiwanie usterek w układach ACC
 • kalibracja systemów wspomagania kierowcy przy użyciu DAS1000