Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Grupy szkoleń

Komfort i układy bezpieczeństwa

  

Seminarium - Nowości w układach komfortu i bezpieczeństwa

nowość
1 dzień
80% teorii
20% praktyki

10.07.2018

Cena: 500 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • oświetlenie LED – urządzenie HTD 8xx
 • czujniki ciśnienia w ogumieniu – urządzenie TPA200
 • transmisja cyfrowa FlexRay
 • klimatyzacja – nowy czynnik chłodniczy R1234yf
 • układy ESP w nowoczesnych samochodach

Część praktyczna:

 • diagnostyka na samochodach szkoleniowych

Oświetlenie ksenonowe, inspekcje serwisowe, monitorowanie ciśnienia w ogumieniu przy pomocy TPA 200

2 dni
50% teorii
50% praktyki

26-27.04.2018

11-12.10.2018

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa oświetlenia ksenonowego
 • środki bezpieczeństwa przy obsłudze oświetlenia ksenonowego
 • układy regulacji zasięgu świateł LWR oraz czyszczenia szkieł reflektorów
 • funkcje sterownika Master i Slave w układach Litronic 4.X
 • rozwiązania układów Bilitronic dla reflektorów projekcyjnych i refleksyjnych
 • oświetlenie LED
 • adaptacyjny system oświetleniowy
 • inspekcje serwisowe oraz możliwości ich obsługi urządzeniem KTS lub elementami obsługi dostępnymi w samochodzie, czujniki jakości oraz poziomu oleju
 • bezpośredni układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu
 • pośredni układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu
 • zastosowanie urządzenia TPA 200 do obsługi czujników ciśnienia w ogumieniu

 

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów oświetlenia ksenonowego
 • wyszukiwanie usterek w układach oświetlenia ksenonowego
 • sprawdzenie ustawienia świateł ksenonowych oraz LED urządzeniem do ustawiania świateł z zastosowaniem specjalistycznego programu urządzenia KTS
 • ustawianie parametrów inspekcji serwisowej na wybranych pojazdach z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • diagnozowanie oraz adaptacja układów monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układy klimatyzacji

2 dni
50% teorii
50% praktyki

12-13.04.2018

17-18.10.2018

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa układów automatycznego ogrzewania i klimatyzacji
 • zasady bezpieczeństwa przy obsłudze układów klimatyzacji
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z zaworem rozprężnym
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z dławikiem
 • budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy
 • cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej
 • czujniki temperatury, nasłonecznienia, wilgotności, zanieczyszczeń powietrza etc.
 • nowy czynnik chłodniczy R1234yf
 • obsługa układów klimatyzacji w samochodach elektrycznych i hybrydowych

Część praktyczna:

 • obsługa układów klimatyzacji przy użyciu urządzenia ACSxxx
 • sprawdzenie sprawności układu klimatyzacji poprzez pomiar ciśnień po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia
 • sprawdzenie szczelności układu przy próbie podciśnieniowej, nadciśnieniowej
 • diagnostyka automatycznej klimatyzacji z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej z wykorzystaniem urządzenia KTS i FSA
 • wyszukiwanie usterek w układzie automatycznej klimatyzacji

Transmisja cyfrowa w pojazdach oraz układy Centralnej Elektroniki

2 dni
50% teorii
50% praktyki

02-03.07.2018

05-06.09.2018

04-05.10.2018

 

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

 

Część teoretyczna:

 • powiązanie systemów w samochodach magistralą danych CAN
 • topologia sieci
 • funkcja Gateway i jej fizyczne umiejscowienie w pojeździe
 • wymagania stawiane systemom przenoszenia danych
 • odmiany transmisji CAN
 • adresowanie danych
 • ramka wiadomości, ramka błędów
 • błędy transmisji
 • arbitraż
 • sprzężenie magistrali danych
 • transmisja cyfrowa LIN
 • transmisja cyfrowa MOST
 • transmisja cyfrowa Byteflight
 • transmisja cyfrowa FlexRay
 • technika pomiarowa dla układów transmisji cyfrowej CAN i LIN
 • funkcje sterowników centralnej elektroniki
 • układy komfortu w nowoczesnych pojazdach posiadających układy centralnej elektroniki

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów transmisji cyfrowej na wybranych samochodach
 • pomiary oscyloskopowe transmisji szeregowej CAN i LIN z wykorzystaniem urządzenia FSA
 • wyszukiwanie usterek w układach transmisji cyfrowej
 • kompleksowa diagnostyka wszystkich układów powiązanych transmisją cyfrową
 • diagnozowanie układów centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • wyszukiwanie usterek w układach centralnej elektroniki
 • kodowanie sterowników centralnej elektroniki z wykorzystaniem urządzenia KTS

Układy klimatyzacji- zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015

1 dzień
50% teorii
50% praktyki

28.02.2018

Cena: 500 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

 

Układy klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierające  fluorowane gazy cieplarniane (wg rozporządzenie (WE) nr 307/2008) 

 

Czas trwania:

Szkolenie trwa 8 godzin (4 godziny wykładów i 4 godziny zajęć praktycznych).

 

Miejsce szkolenia:

Centrum Techniki Motoryzacyjnej Robert Bosch Sp. z o.o.

ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa

 

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie dedykowany jest dla osób, które zajmują się naprawą i przeglądami instalacji klimatyzacji samochodowych.

 

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 1. Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych:
 • Przewodzenie ciepła
 • Parowanie i kondensacja płynów
 • Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji z zaworem rozprężnym
 • Chłodzenie i obieg czynnika chłodniczego w układzie klimatyzacji  z dławikiem
 • Budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy
 • Wewnętrzny wymiennik ciepła
 • Olej chłodniczy w układzie klimatyzacji
 • Cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej
 • Sposoby oceny sprawności układów klimatyzacji na podstawie pomiaru ciśnień i temperatur
 •  Przykładowe sposoby sprawdzenia szczelności układów klimatyzacji

 

 1. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości gazów w tym fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu):

 

 • Podstawowe właściwości czynnika chłodniczego R134a
 • Podstawowe właściwości czynnika chłodniczego R1234yf
 • Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP, z ang. global warming potential)
 1. Podstawowa wiedza na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE:
 • Protokół z Kioto
 • ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 307/2008 
 • Obowiązek posiadania zaświadczenia  związanego z obsługą systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierających fluorowane gazy cieplarniane
 • Obowiązki przed napełnieniem układu klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych zawierającymi fluorowane gazy cieplarniane 

 

 

 1. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych:
 • Procedury przy odzysku czynnika chłodniczego z użyciem urządzenia do obsługi klimatyzacji np. ACSxxx,,,

 

Część praktyczna:

 1. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy:
 • Przepisy dotyczące przechowywania butli z czynnikiem chłodniczym
 • Obowiązkowe oznaczenia na butli z czynnikiem chłodniczym
 • Podłączenie butli z czynnikiem chłodniczym do urządzenia np. ACSxxx w celu jego napełnienia
 1. Podłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich:

 

 • Odszukanie w pojeździe szkoleniowym informacji na temat czynnika
 •  
 • Odszukiwanie w pojeździe szkoleniowym i nazwanie komponentów układu klimatyzacji
 • Podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym
 • Sprawdzenie ciśnień w układzie klimatyzacji
 • Ocena sprawności układu klimatyzacji
 • Odłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego od króćców

serwisowych w pojeździe szkoleniowym

 

 1. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego:
 • Podłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym
 • Wykonanie  czynności odzysku czynnika chłodniczego z układu klimatyzacji
 • Ocena szczelnosci układu klimatyzacji
 • Napełnienie układu klimatyzacji w pojeździe szkoleniowym
 • Odłączenie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego od króćców serwisowych w pojeździe szkoleniowym

Układy ABS, ASR, ESP, SBC, elektr. hamulec postojowy oraz wspomaganie układów kierowniczych

2 dni
50% teorii
50% praktyki

16-17.05.2018

17-18.09.2018

10-11.12.2018

Cena: 1000 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ABS firmy Bosch
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ASR
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej przy użyciu oscyloskopu
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania układów ESP firmy Bosch
 • wspomaganie nagłego hamowania BAS
 • inicjalizacja czujnika położenia kierownicy z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • powiązanie układów ESP z innymi systemami w samochodach 
 • procedura wymiany płynu hamulcowego w samochodzie z układem ESP
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrohydraulicznego układu hamulcowego SBC
 • budowa, typowe usterki oraz możliwości diagnozowania elektrycznych hamulców postojowych APB
 • procedura wymiany klocków hamulcowych w samochodzie z elektrycznym hamulcem postojowym
 • elektrohydrauliczne i elektryczne wspomaganie układów kierowniczych

Część praktyczna:

 • diagnostyka na samochodach szkoleniowych z wykorzystaniem urządzenia KTS i FSA

 

Adaptacyjny tempomat, asystent pasa ruchu

nowość
1 dzień
50% teorii
50% praktyki

29.10.2018

 

Cena: 500 PLN + 23% VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • przegląd systemów wspomagania kierowcy
 • budowa układów adaptacyjnego tempomatu ACC
 • asystent pasa ruchu oraz inne systemy bazujące na informacji z kamer 
 • procedury diagnostyczne dla układów ACC oraz kamer

Część praktyczna:

 • identyfikacja elementów składowych układów ACC oraz kamer
 • wyszukiwanie usterek w układach ACC
 • kalibracja systemów wspomagania kierowcy przy użyciu DAS1000