Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Szkolenie

Prezentacja EPS-708/EPS-205/narzędzia III etapu

1 dzień
100% praktyki

28.05.2018

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.