Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Szkolenie

Układy klimatyzacji

2 dni
50% teorii
50% praktyki

12-13.04.2018

17-18.10.2018

Cena: 1000 PLN
Szkolenie objęte Akredytacją Kuratorium Oświaty- zwolnione z podatku VAT

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

Część teoretyczna:

 • budowa układów automatycznego ogrzewania i klimatyzacji
 • zasady bezpieczeństwa przy obsłudze układów klimatyzacji
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z zaworem rozprężnym
 • obieg czynnika chłodniczego w układach klimatyzacji z dławikiem
 • budowa sprężarek, zaworów rozprężnych, dławików, parowników oraz skraplaczy
 • cechy szczególne układów klimatyzacji manualnej i automatycznej
 • czujniki temperatury, nasłonecznienia, wilgotności, zanieczyszczeń powietrza etc.
 • nowy czynnik chłodniczy R1234yf
 • obsługa układów klimatyzacji w samochodach elektrycznych i hybrydowych

Część praktyczna:

 • obsługa układów klimatyzacji przy użyciu urządzenia ACSxxx
 • sprawdzenie sprawności układu klimatyzacji poprzez pomiar ciśnień po stronie niskiego i wysokiego ciśnienia
 • sprawdzenie szczelności układu przy próbie podciśnieniowej, nadciśnieniowej
 • diagnostyka automatycznej klimatyzacji z wykorzystaniem urządzenia KTS
 • pomiary elektryczne czujników i instalacji elektrycznej z wykorzystaniem urządzenia KTS i FSA
 • wyszukiwanie usterek w układzie automatycznej klimatyzacji