Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Szkolenie

Geometria zawieszenia pojazdów

2 dni
50% teorii
50% praktyki

20-21.06.2018

25-26.09.2018

28-29.11.2018

 

Cena: 1000 PLN + 0 VAT *
*Akredytacja Kuratorium Oświaty

Przedpłata na 4 dni przed szkoleniem- rabat 10%

 

Budowa zawieszeń, koncepcja geometrii zawieszenia. Diagnostyka, naprawa oraz regulacja zawieszenia z wykorzystaniem urządzeń FWA 4630 FWA 44XX/43XX i dokumentacji serwisowej ESI[tronic].

Część teoretyczna:

 • pojęcia związane z geometrią zawieszenia:
  • zbieżność / rozbieżność / zbieżność połówkowa
  • pozytywny / negatywny kąt pochylenia koła
  • kąt pochylenia sworznia zwrotnicy
  • promień zataczania
  • kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
  • moment skręcania
  • moment stabilizacyjny
  • różnica pomiędzy osią symetrii pojazdu, a geometryczną osią jazdy
  • przesunięcie osi pojazdu
  • różnice w rozstawie osi
  • przesunięcie boczne
  • przesunięcie kół
  • różnice w rozstawie kół
 • rola powyższych parametrów i ich wzajemne zależności
 • wpływ powyższych parametrów na prowadzenie pojazdu w przypadku nieprawidłowości (uszkodzenia elementów zawieszenia, błędna regulacja)
 • rola układu trapezowego w kierowaniu pojazdem
 • różnice kąta skrętu kół – zadanie, przykłady uszkodzeń wpływających na ten parametr
 • oznaczenia felg i opon – typowe uszkodzenia, przyczyny
 • czynności przygotowawcze do pomiaru geometrii / warunki brzegowe
 • zasady pomiaru urządzeniami FWA

Część praktyczna:

 • pełen proces od przygotowania do pomiaru (weryfikacja uszkodzeń dyskwalifikujących, sprawdzenie warunków brzegowych – obciążenie pojazdu, poziom nadwozia itp.) poprzez pomiar zasadniczy kilkoma typami urządzeń FWA, interpretację wyników, regulację lub naprawę i regulację
 • część praktyczna odbywa się na wielu różnych / charakterystycznych typach zawieszeń