Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Szkolenie

FWA CCD i 3D - urządzenie do geometrii

1 dzień
50% teorii
50% praktyki

26.03.2018

25.06.2018

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.