Centrum Szkoleniowe Techniki Motoryzacyjnej - Szkolenie

FWA CCD i 3D - urządzenie do geometrii

1 dzień
50% teorii
50% praktyki

02.07.2018

12.12.2018

Uwaga!

Bezpłatny udział dla użytkowników (max. 2 osoby), którzy w ciągu 6 miesięcy od daty uruchomienia urządzenia przystąpia do szkolenia.